Amiu_Euroflora_Ge27042011-5565.jpg Genova - eurflora - i mezzi dell'AMIU ThumbnailsGenova - eurflora - i mezzi dell'AMIU Genova - eurflora - i mezzi dell'AMIU ThumbnailsGenova - eurflora - i mezzi dell'AMIU

Genova - eurflora - i mezzi dell'AMIU al lavoro alle prime luci del mattino