• protesta tifosi Genoa Ge20042019 36 photos AuthorDavide Pambianchi protesta tifosi Genoa Ge20042019
 • tifosi Genoa CroGe06042018 17 photos AuthorDavide Pambianchi tifosi Genoa CroGe06042018
 • contestazione Genoa 19022017 33 photos AuthorMarco Balostro contestazione Genoa 19022017
 • uova pasqua Genoa Samp 04042015 12 photos AuthorMarco Balostro uova pasqua Genoa Samp 04042015
 • 08-11-2014 - Genova
  Tifosi Genoa Ge08112014
  6 photos AuthorDavide Pambianchi
  08-11-2014 - Genova Tifosi Genoa Ge08112014
 • 27-09-2014 - Genova
  Vigilia derby Ge27092014
  22 photos AuthorMarco Balostro
  27-09-2014 - Genova Vigilia derby Ge27092014
 • 05-09-2013 - Genova
  Casa nascita genoa Ge092013
  21 photos AuthorMarco Balostro
  05-09-2013 - Genova Casa nascita genoa Ge092013
 • 28-02-2013 - Genova
  Maglia genoa centenario
  14 photos AuthorMarco Balostro
  28-02-2013 - Genova Maglia genoa centenario
 • 13-05-2012 - Genova
  Festa salvezza Genoa 13052012
  12 photos AuthorMarco Balostro
  13-05-2012 - Genova Festa salvezza Genoa 13052012
 • 13-05-2012 - Genova
  Genoa Palermo porte chiuse
  10 photos AuthorMarco Balostro
  13-05-2012 - Genova Genoa Palermo porte chiuse
 • 22-04-2012 - Genova
  Tifosi Genoa protesta Ge22042012
  11 photos AuthorDavide Pambianchi
  22-04-2012 - Genova Tifosi Genoa protesta Ge22042012
 • 11-04-2012 - Genova
  Tifosi Genoa protesta Ge12042012
  13 photos AuthorDavide Pambianchi
  11-04-2012 - Genova Tifosi Genoa protesta Ge12042012
 • 25-03-2011 - Genova
  Post festa Genoa
  20 photos AuthorDavide Pambianchi
  25-03-2011 - Genova Post festa Genoa
 • 08-05-2011 - Genova
  Festa derby genoa Ge052011
  18 photos AuthorDavide Pambianchi
  08-05-2011 - Genova Festa derby genoa Ge052011
 • 09-05-2010 - Genova
  Corteo genoa Ge08052010
  62 photos Authors: Davide Pambianchi, Marco Balostro
  09-05-2010 - Genova Corteo genoa Ge08052010
 • 17-10-2009 - Genova
  Corteo genoa Ge17102009
  20 photos AuthorDavide Pambianchi
  17-10-2009 - Genova Corteo genoa Ge17102009
 • 31-05-2009 - Genova
  Festa genoa Ge052009
  23 photos AuthorDavide Pambianchi
  31-05-2009 - Genova Festa genoa Ge052009
 • 07-12-2008 - Genova
  Festa derby genoa Ge122008
  10 photos AuthorDavide Pambianchi
  07-12-2008 - Genova Festa derby genoa Ge122008
 • 10-05-2007 - Genova
  Festa Genoa Serie A Ge2007
  60 photos Authors: Balostro Marco, Davide Pambianchi
  10-05-2007 - Genova Festa Genoa Serie A Ge2007