• Luigi Aldo Negri 06102020 7 photos AuthorMarco Balostro Luigi Aldo Negri 06102020
  • Gianluigi Aponte Ge19022020 12 photos AuthorMarco Balostro Gianluigi Aponte Ge19022020
  • Cristina Balbo CroGe02072019 19 photos AuthorDavide Pambianchi Cristina Balbo CroGe02072019
  • Bono Fincantieri 14062019 28 photos Bono Fincantieri 14062019
  • negri manzi mariotti Ge26022019 10 photos AuthorDavide Pambianchi negri manzi mariotti Ge26022019
  • Giovanni Mondini 27112018 18 photos AuthorMarco Balostro Giovanni Mondini 27112018
  • Matthieu Jehl AD Arcelor Mittal 26112018 36 photos AuthorMarco Balostro Matthieu Jehl AD Arcelor Mittal 26112018
  • Mario Mattioli Confitarma 09072018 14 photos AuthorMarco Balostro Mario Mattioli Confitarma 09072018
  • M Marconi confind Ge09052018 6 photos AuthorDavide Pambianchi M Marconi confind Ge09052018
  • Pasqualino Monti 19062017 22 photos AuthorMarco Balostro Pasqualino Monti 19062017
  • Giampiero Mondini 13102016 16 photos AuthorMarco Balostro Giampiero Mondini 13102016