• 18-05-2008 - Genova
  Abbraccio dei fedeli
  42 photos Authors: astrid fornetti, Balostro Marco/freaklance.net, Davide Pambianchi
  18-05-2008 - Genova Abbraccio dei fedeli
 • 18-05-2008 - Genova
  Papa Piazza Vittoria
  32 photos Author : Davide Pambianchi
  18-05-2008 - Genova Papa Piazza Vittoria
 • 18-05-2008 - Genova
  La papamobile
  8 photos Authors: Balostro Marco/freaklance.net, Davide Pambianchi
  18-05-2008 - Genova La papamobile
 • 18-05-2008 - Genova
  Ratzinger San Lorenzo
  3 photos Author : Davide Pambianchi
  18-05-2008 - Genova Ratzinger San Lorenzo
 • 18-05-2008 - Genova
  Papa Piazza Matteotti
  4 photos Author : astrid fornetti
  18-05-2008 - Genova Papa Piazza Matteotti
 • 18-05-2008 - Genova
  Papa Ratzinger Madonna Guardia
  26 photos Authors: astrid fornetti, Davide Pambianchi
  18-05-2008 - Genova Papa Ratzinger Madonna Guardia
 • 17-05-2008 - Genova
  Attesa fedeli guardia
  19 photos Author : Davide Pambianchi
  17-05-2008 - Genova Attesa fedeli guardia
 • 17-05-2008 - Genova
  Papa Ratzinger nella nebbia
  8 photos Author : Davide Pambianchi
  17-05-2008 - Genova Papa Ratzinger nella nebbia
 • 30-04-2008 - Genova
  Preparativi visita Papa
  29 photos Author : Davide Pambianchi
  30-04-2008 - Genova Preparativi visita Papa