• pizza eataly Gaslini 10102019 12 photos AuthorMarco Balostro pizza eataly Gaslini 10102019
 • fondazione nave Italia CroGe14102017 14 photos AuthorDavide Pambianchi fondazione nave Italia CroGe14102017
 • donazione mezzo disabili villa serra 02042016 8 photos AuthorMarco Balostro donazione mezzo disabili villa serra 02042016
 • Rotary dona mezzo veneranda misericordia 11022016 5 photos AuthorMarco Balostro Rotary dona mezzo veneranda misericordia 11022016
 • Montallegro defibrillatore ducale 19012016 4 photos AuthorMarco Balostro Montallegro defibrillatore ducale 19012016
 • evento benefico Ecoeridania 12122015 9 photos AuthorMarco Balostro evento benefico Ecoeridania 12122015
 • rotary polio CroGe24102015 13 photos AuthorDavide Pambianchi rotary polio CroGe24102015
 • ADMO volontariato 26092015 3 photos AuthorMarco Balostro ADMO volontariato 26092015
 • Siani Gaslini Ge10092015 16 photos AuthorMarco Balostro Siani Gaslini Ge10092015
 • Rotary targa scuola Montale 02032015 4 photos AuthorMarco Balostro Rotary targa scuola Montale 02032015
 • ecoeridiana assegni benefici 12122014 19 photos AuthorMarco Balostro ecoeridiana assegni benefici 12122014
 • Entella donazione gaslini 24112014 20 photos AuthorMarco Balostro Entella donazione gaslini 24112014
 • comunita Casa Rossa Ge062014 17 photos AuthorMarco Balostro comunita Casa Rossa Ge062014
 • Auser corso Martinetti Ge2014 2 photos AuthorMarco Balostro Auser corso Martinetti Ge2014
 • cena solidale universita 29052014 27 photos AuthorMarco Balostro cena solidale universita 29052014
 • correre insieme Uisp 28042014 15 photos AuthorMarco Balostro correre insieme Uisp 28042014
 • Villa Lanza onlus Ge032014 23 photos AuthorMarco Balostro Villa Lanza onlus Ge032014
 • ballo maschera inner wheel Ge022014 23 photos AuthorMarco Balostro ballo maschera inner wheel Ge022014
 • medico dentista sociale Ge022014 34 photos AuthorDavide Pambianchi medico dentista sociale Ge022014
 • Amade Donazione Gaslini Ge10022014 8 photos AuthorMarco Balostro Amade Donazione Gaslini Ge10022014
 • donazione Delius conservatorio Ge122013 17 photos AuthorMarco Balostro donazione Delius conservatorio Ge122013
 • aperitivo benefico formicaio Ge112013 5 photos AuthorMarco Balostro aperitivo benefico formicaio Ge112013
 • beneficenza commenda pre 09112013 10 photos AuthorMarco Balostro beneficenza commenda pre 09112013
 • beneficenza airc Ge102013 15 photos AuthorDavide Pambianchi beneficenza airc Ge102013
 • pranzo s egidio Ducale Ge2013 12 photos AuthorMarco Balostro pranzo s egidio Ducale Ge2013
 • cena beneficenza Ge07112012 18 photos AuthorDavide Pambianchi cena beneficenza Ge07112012
 • festa meridiana Ge26102012 18 photos AuthorDavide Pambianchi festa meridiana Ge26102012
 • festa gigi ghirotti Ge082012 10 photos AuthorDavide Pambianchi festa gigi ghirotti Ge082012
 • Rotary tiffany Ge2012 14 photos AuthorMarco Balostro Rotary tiffany Ge2012
 • c stamp partita benef Ge062012 11 photos AuthorDavide Pambianchi c stamp partita benef Ge062012
 • Cena solidale Universita Ge052012 12 photos AuthorMarco Balostro Cena solidale Universita Ge052012
 • volontariato bambini Ge26052012 12 photos AuthorDavide Pambianchi volontariato bambini Ge26052012
 • gala gaslini Ge13012012 15 photos AuthorDavide Pambianchi gala gaslini Ge13012012
 • cena poveri DLF Ge2010 18 photos AuthorDavide Pambianchi cena poveri DLF Ge2010
 • calcio sla Ge112009 9 photos AuthorDavide Pambianchi calcio sla Ge112009
 • sclerosi tuberosa Ge082009 7 photos AuthorDavide Pambianchi sclerosi tuberosa Ge082009
 • cena s egidio Ge062009 18 photos AuthorDavide Pambianchi cena s egidio Ge062009
 • city angels Ge2009 20 photos AuthorDavide Pambianchi city angels Ge2009
 • ballo debuttanti Ge2009 44 photos AuthorDavide Pambianchi ballo debuttanti Ge2009
 • pres derby cuore Ge03009 11 photos AuthorDavide Pambianchi pres derby cuore Ge03009
 • 50 anni anffas Ge2009 8 photos Authors: Riccardo Arata/FREAKLANCE 50 anni anffas Ge2009
 • residenza s teodoro Ge2009 18 photos AuthorDavide Pambianchi residenza s teodoro Ge2009
 • cena poveri DLF Ge2009 18 photos AuthorDavide Pambianchi cena poveri DLF Ge2009
 • ronda solidarieta Ge2008 10 photos AuthorDavide Pambianchi ronda solidarieta Ge2008
 • IST confesercenti Ge052008 4 photos AuthorDavide Pambianchi IST confesercenti Ge052008
 • lions donano bandiere Ge2008 8 photos AuthorDavide Pambianchi lions donano bandiere Ge2008
 • cena poveri DLF Ge2008 9 photos AuthorDavide Pambianchi cena poveri DLF Ge2008
 • colletta alimentare Ge2007 2 photos AuthorDavide Pambianchi colletta alimentare Ge2007
 • gala croce rossa GE 2007 18 photos AuthorDavide Pambianchi gala croce rossa GE 2007
 • card bertone gaslini Ge2007 5 photos AuthorDavide Pambianchi card bertone gaslini Ge2007