• Jennifer Lopez Portofino2008 10 photos Author : Fabio Piumetti Jennifer Lopez Portofino2008
  • Elton John Portofino2008 21 photos Author : Fabio Piumetti Elton John Portofino2008
  • Berlusconi Lario Portofino2008 2 photos Author : Fabio Piumetti Berlusconi Lario Portofino2008
  • Dolce Gabbana Portofino2008 21 photos Author : Fabio Piumetti Dolce Gabbana Portofino2008