• 26-11-2011 - Genova
  Fini Sheraton
  12 photos AuthorMarco Balostro
  26-11-2011 - Genova Fini Sheraton
 • 26-11-2011 - Genova
  MuMa Fini
  11 photos AuthorDavide Pambianchi
  26-11-2011 - Genova MuMa Fini
 • 26-11-2011 - Genova
  Fini Meridiana
  3 photos AuthorMarco Balostro
  26-11-2011 - Genova Fini Meridiana
 • 11-12-2010 - Genova
  Fini Janua
  17 photos AuthorDavide Pambianchi
  11-12-2010 - Genova Fini Janua
 • 11-12-2010 - Genova
  Fini convegno Futuro Giovani
  5 photos
  11-12-2010 - Genova Fini convegno Futuro Giovani
 • 13-11-2009 - Genova
  Fini
  9 photos AuthorBalostro Marco
  13-11-2009 - Genova Fini
 • 26-08-2009 - Genova
  Fini festa PD
  17 photos AuthorDavide Pambianchi
  26-08-2009 - Genova Fini festa PD
 • 31-03-2008 - Genova
  Gianfranco Fini
  30 photos AuthorDavide Pambianchi
  31-03-2008 - Genova Gianfranco Fini
 • 31-03-2008 - Genova
  Fini
  3 photos AuthorAstrid Fornetti
  31-03-2008 - Genova Fini
 • 17-05-2007 - Genova
  Fini
  17 photos AuthorDavide Pambianchi
  17-05-2007 - Genova Fini