• DC Liguria 17 photos in 1 sub-album DC Liguria
  • lista liguria libera Ge012015 6 photos AuthorDavide Pambianchi lista liguria libera Ge012015
  • lista Monti Ge012013 17 photos AuthorDavide Pambianchi lista Monti Ge012013
  • Alleanza X Italia Lig 19 photos AuthorDavide Pambianchi Alleanza X Italia Lig
  • UDC liguria 63 photos Authors: Balostro Marco, Davide Pambianchi UDC liguria
  • e filiberto savoia UDC 7 photos AuthorAstrid Fornetti e filiberto savoia UDC
  • PPE liguria 2 photos AuthorDavide Pambianchi PPE liguria
  • partito polo civico centro 7 photos AuthorDavide Pambianchi partito polo civico centro
  • Fabio Broglia 4 photos AuthorDavide Pambianchi Fabio Broglia