• viadotto Ge Nervi 28102018 16 foto AutoreMarco Balostro viadotto Ge Nervi 28102018
  • Castellucci Secolo XIX 28052018 15 foto AutoreMarco Balostro Castellucci Secolo XIX 28052018
  • Castellucci Gronda sala trasparenza 28052018 23 foto AutoreMarco Balostro Castellucci Gronda sala trasparenza 28052018
  • autostrade Ge20062011 25 foto Autorei: Davide Pambianchi, Marco Benzi autostrade Ge20062011
  • ponte Morandi autostrada Ge20062009 38 foto Autorei: Balostro Marco, Davide Pambianchi, Marco Benzi ponte Morandi autostrada Ge20062009
  • caselli autostradali Ge20052010 12 foto Autorei: Astrid Fornetti, Davide Pambianchi, Marco Benzi caselli autostradali Ge20052010
  • Galleria Montegalletto Ge2009 24 foto AutoreDavide Pambianchi Galleria Montegalletto Ge2009
  • pannelli fonoassorbenti Ge2006 12 foto AutoreMarco Benzi pannelli fonoassorbenti Ge2006